Written by: Selwyn Parata - Te Runanganui o Ngati Porou Chair
6 May 2020

Tangi mai te whaititiri ki runga o Hikurangi. 

Whakarehurehu taku kite i nga hiwi o pamamao e rere ana mai e nga kapua ,ano he kawe kupu mai .

Haere hoatu ra e te koka e te tuahine e Atareta ki o nui ki o rahi ki o whakamataku ,kaoreha ki te hunga e takoto mai nei i Turangarahui, takahia  te ara whanui, te ara kua papatau e te hunga kua haere i mua atu i a koe.

Whoatu ra te uri a Materoa ,a Ruataupare ,a Rakaitemania,

a Kapohanga a Hinewahirangi ,

a to tipuna papa a Henare Poananga me to taua koka i a Iranui  

a NgatiPorou hoki.

Okioki atu ra i te mana i te wehi i te tapu e pukai mai na kei te po.

He tangi mai i tawhiti kia koe mohou  i whakapau i to kaha ki te hapai i nga kaupapa maha mo o karangatanga huhua o te wa kainga nei  o te Tairawhiti, otira horapa ki te motu.

Kua haere te whakanga mahau okioki atu ki nga ringaringa a to tatau Kaihanga, moe i te moe marie .

Tukuna mai o whakaaro

Comments

Thank you Atareta for drawing the line in the sand by saying that "Pakeha were the flotsam and jetsam of Britain" and that its ok to say to Pakeha that we want our stuff back.Also thank you for the sacrifice you have made for us all e te whanaunga he wahine rangatira rongonui o te ao Maori. Arohanui ki te whanaupani.