Rangatira / Matauranga / Iwi / Marae
Written by: Dr Te Kapunga Dewes
1 Sep 2002

The following articles were originally published in the August/September 2002 Nati Link.

Tena kotou katoa, i tae tinana mai ki te ra whakatuwhera a Hinerupe whare whakairo me Rongomaitapui Hooro. Nui atu te whakamihi mo nga awhina katoa he aha, mo nga puuhera whakatakoto, mo te aroha nui rawa atu mo ratou kua whetu-rangitia mo tatou hoki kua morehutia. Ngati Porou kei te wa kaenga, te Wiwi nati kei te motu, kei rawahi, kua whakanuia taku katoa e o tatau rahi mo nga hau e wha.

I uu mai nga waka o te motu, nga haahi, nga tohunga, ko ratau na ratou i whakatutuki te arawhata ki te Rangi: ki a Io Matua Kore, ki a Ihowa o nga Mano, ki a Ihu Karaiti.

Nga marae i whakahura, nga teina i awhina mai, te hunga takitahi, te tokomaha nga tumau, te hunga rukuruku tena kotou katoa.

Ko te hunga whakairo, tuitui, tukutuku, whakaahua, kowhaiwhai, ka tau kotou katoa, ahakoa ko etahi i haramai i tawhiti. 

Kaare e warewaretia kotou o Taumaranui, a Tuwharetoa, a Maniapoto, a Nga Puhi, a Te Arawa, a Ngati Porou me o kotou hoa pakeha: na kotou nga totara ina nunui, nga taraka, nga tangata turaki rakau.

Kua heke atu etahi o kotou ki te Po, aue, aue te aroha e. Ka maranga katoa mai nga maatua, nga tiipuna, nga tohunga whaka-ataahua whare whakairo, otira a Apirana Ngata ma, a Te Puea o Waikato otira ratau katoa nga kai-hautu o ia rohe ki nga waha korero, te iwi katoa, haka, ki nga tohunga pena me Pine Taiapa me ona taina, ratau ko Piri Poutapu ma.

Ka riro na ia te momo o te tangata. No reira kei te paawerawera tonu nga mate pera me Stone Wanoa me tana hunaonga i a Fay. Mutu ana te ra o Hinerupe ko ia tonu ka riro i tena mate taurekareka.

Te Whanau a Hinepare: kia whakatoa ake tatau ki whakaoti i a Rongomaitapui. Heoi ano ko Hinepare te potiki o nga waahine e toru: Ko Hinerupe, ko Te Aopare, ko Tamateakuii. Ko Rongomaitapui te te koka ara te whakatauakii: "Ka ko nga kopara  a Rongomaitapui".

Ko Hinerupe ko te whare whakairo: Ko Rongomaitapui te kapata kai.  Heoi ano heke iho ki a Hinerupe; Te mana Potiki. Ko te mana tangata ara ko te Whanau a Hinerupe. Te mana marae. Te mana whanau mana hapu. Te mana wahine. E takoto mai na te Moana o Kawakawa-mai-tawhiti o Te Araroa.

Nga na awa i a Awatere me Karakatuwhero. Nga maunga i a Whetumatarau, Maungaroa i a Pukeamaru. Kotou nga peka o Hinerupe ki te motu tena kotou katoa kareha i runga i a Stone Wanoa me ratau kei te ao o te wahangutanga - Kaati ra:

 Na Koro Dewes.

 

 

 

 

 

 

 

He korero tuku iho

One of the great stories of Ngati Porou tells of the reconquest of these northern lands by the sons of Tamateaupoko led by Tamakoro and Uetaha. A foreign tribe Nga Oho, had driven Tamateaupoko and her family from these lands forcing her to take refuge at Whangara, where she lived, longing always for her home land in the North and urging upon her growing sons the duty of regaining their heritage.

Uetaha and his wife Rongomaitapui occupied lands lying nearer to the sea around Kawakawa. The union of Uetaha and Rongomaitapui had produced three daughters who, became widely known as the bell birds of Rongomaitapui. Te Aopare inherited lands between the two rivers, the Awatere and the Karakatuwhero, Tamateakui was given the land between the Karakatuwhero and Te Koau while Hinerupe the youngest of the three daughters occupied the Whangaparaoa where she later met and married Hukarere. 

One day while working in her garden – Hinerupe became involved in a violent argument withTuwhakairiora who had arrived from Opotiki. Hinerupe lost her temper and struck Tuwhakairiora. Matters between the two failed to improve and so Hinerupe left and went to visit her sister Te Aopare, who lived at Tupuni near the mouth of the Karakatuwhero.

Te Aopare felt aroha for her sister when she heard of her dilemma. She announced - “I give to you the land from the foam on the tide to the distant dark cloud. The fire that burns yonder do not extinguish. Leave it to be a hearth for your home.” The gifts included all the land be tween the Karakatuwhero and the Awatere, the fishing grounds of Kawakawa and the vast forest lands south of Whetumatarau. The main pa of the whanau was Rangihuanoa, on a high prominence between Rapangatehoe swamp and Waikoriri stream.

The union of Hinerupe and Hukarere was a productive one the couple had eight children namely Titirohia, Aratangata, Haerenukuao, Te Aowhariua, Te Aotaihi, Te Atahaia, Kuramaoa and Rangituatahi. Tukakahumai was the youngest child of Hinerupe. His father was Tutakangakau. Hinerupe and Hukarere established their home at Rangihuanoa, which is the flat-topped hill above Whaeroero swamp, and Waikoriri Stream.

Nga taonga blessed

Tears of sorrow, were re placed with those of joy as the people gathered to celebrate therebirth of Hinerupe Marae at Easter. Hinerupe Marae the ancestral home of the East Coast hapu of Te Whanau a Hinerupe and Te Whanau a Tuwhakairiora was burnt to the ground on April 13 1996.

The grief experienced by the hapu sent ripples of aroha along the East Coast and throughout the country. The mission to resurrect the living taonga became not only the dream of the Te Araroa community but the vision for the nation also. Thousands of people gathered for thedawn ceremony on Easter Saturday to spiritually link the past to the present through ritual and Maori protocol.

Funds of $700,000 for the marae were gained from fundraising, grants and donations. The insurance pay out amounted to $500,000.

Tukuna mai o whakaaro