National Nati news / Politics
Written by: Nga Hapu o Ngati Porou Foreshore & Seabed Committee
21 Dec 2016

NGA HAPU O NGATI POROU DEED TO AMEND THE FORESHORE AND SEABED DEED OF AGREEMENT 2008: NOTICE OF RATIFICATION HUI 

The Nga Hapu o Ngati Porou Foreshore and Seabed Deed of Agreement was ratified by nga hapu and signed by hapu representatives in October 2008. The Nga Rohe Moana o Nga Hapu o Ngati Porou Bill was introduced to Parliament shortly thereafter to give effect to the Deed. The legislative process was delayed, however, by a change in government, the repeal of the Foreshore and Seabed Act 2004, and enactment of the Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act 2011.

Since that time, the Crown and representatives of Te Runanganui o Ngati Porou have negotiated amendments to the Deed to reflect improvements brought about by the new Act. Hapu representatives have also prepared trusts, referred to as “Management Arrangements” under the Deed to Amend.There are six Management Arrangements, based on six ‘hapu clusters’ across the Ngati Porou rohe, to provide representation for all Ngati Porou hapu in respect of takutai moana matters.

Members of nga hapu o Ngati Porou now have the opportunity to decide, by way of a formal ratification process, whether to support or not support the Deed to Amend and the Management Arrangements.

A Ratification Information Booklet, the Deed to Amend, and the trust deeds for the Management Arrangements are available to hapu members. The documents may be viewed online at www.ngatiporou.com/takutaimoana. Paper copies may also be viewed at Te Runanganui o Ngati Porou’s offices at Shed 3, 50 The Esplanade, Gisborne, or Porou Ariki, 195 Wainui Road, Gisborne, or 1 Barry Avenue, Ruatoria.

In order for the amended Deed and Management Arrangements to be properly ratified by the respective hapu clusters, a series of ratification hui will be held for all members of the hapu listed in the amended Deed. At the hapu clusters‘ ratification hui, members will be asked to vote on the following resolutions:

1. The hapu of the [relevant hapu cluster] agree to, and ratify, the Deed to Amend the Nga Hapu o Ngati Porou Foreshore and Seabed Deed of Agreement 2008.

2. The hapu of the [relevant hapu cluster] agree to, and ratify, the trust deed of the [relevant trust] as the Management Arrangement of the [relevant hapu cluster] for the purposes of the Deed to Amend.

The ratification hui will be held as follows:

Hapu Cluster Date Time Venue Hapu Represented and voting 
Nga hapu mai i
Potikirua ki
Whangaokeno
Saturday 21
January
2017
11:00am Hinerupe Marae

Te Whanau a Tapaeururangi
Te Whanau a Tuwhakairiora
Te Whanau a Te Aotaki
Te Whanau a Kahu
Ngai Tamakoro
Ngai Tuere
Te Whanau a Te Aopare
Te Whanau a Hinerupe
Te Whanau a Te Aotaihi
Te Whanau a Hunaara
Te Whanau a Tarahauiti

Nga hapu mai i Rahuimanuka ki Mataahu Saturday 21 January 2017 4:00pm Hiruharama Marae

Te Aitanga a Mate
Te Aowera
Te Whanau a Hinekehu

Nga hapu mai i Kokoronui ki Te Toka a Taiau Sunday 22 January 2017 10:30am Hauiti Marae

Ngati Hau
Ngati Ira
Ngati Wakarara
Ngai Tutekohi
Ngati Kahukuranui
Te Aitanga a Hauiti
Te Whanau a Te Rangipureora
Ngati Patuwhare
Ngati Konohi
Ngati Oneone
Ngati Kuranui  

Nga hapu mai i Mataahu ki Kokoronui Sunday 22 January 2017 2:00pm Waiparapara Marae

Ngai Taharora
Te Whanau a Iritekura
Te Whanau a Rakairoa
Te Whanau a Te Haemata
Te Whanau a Te Aotawarirangi
Te Whanau a Ruataupare


Attendance registers will be taken at each ratification hui and Crown officials will be present as observers of the process.

We encourage you to attend and participate in the hui for the hapu to which you affiliate. The method of voting at each hui will be at the discretion of each hapu cluster in accordance with their agreed tikanga.

Further ratification hui are intended to be held in February 2017 for:

Nga hapu mai i Whangaokeno ki Onepoto: Te Whanau a Takimoana, Te Whanau a Tapuhi, Te Whanau a Tinatoka, Te Whanau a Rerewa, Ngati Hokopu, Te Whanau a Rakaimataura, Ngati Putaanga, Ngati Nua, Te Whanau a Ngai Tane, Te Whanau a Hinepare, Te Whanau a Karuai, Te Whanau a Hinerupe ki Waiapu, Te Whanau a Uruahi, Te Whanau a Pokai, Te Whanau a Rakaihoea, Ngati Horowai, Te Whanau a Mahaki, Te Whanau a Uruhonea, Te Whanau a Hineauta; and

Nga hapu mai i Onepoto ki Rahuimanuka: Ngai Tangihaere, Ngati Rangi, Ngati Uepohatu, Te Whanau a Umuariki, Te Whanau a Ruataupare ki Tuparoa, Te Whanau a Hinetapora, Te Whanau a Hinekehu.

Please keep an eye on newspaper panui and Te Runanganui o Ngati Porou’s website and Facebook page for formal notice of these two further ratification hui.

For further information please visit Te Runanganui o Ngati Porou’s website: www.ngatiporou.com/takutaimoana, or email: takutaimoana@tronp.org.nz, or telephone Albie McFarlane or Jacqui Ata on 06 867 9960.

Authorised by Rei Kohere as Nga Hapu o Ngati Porou Foreshore and Seabed Committee Chair