"Tihei mauri ora
Te Whanau a Hinepare
Anei to whakapapa e whai ake nei
Na Porourangi ra
Ko Rongomaianiwaniwa
Ka puta mai Ko Tamataua e
Ko moe ki te wahine ko Te Aokairau
Nana ko Hinepare e tau nei!"
   

Na Hakopa Karaka i tito.

Wharenui Tairawhiti
Wharekai Hinepare
Nga Kaitiaki Collier Apikara Gwendalin - Responsible Trustee
Mauheni-Singe Brent - Responsible Trustee
Papuni April Yvonne - Responsible Trustee
Ruru Celva Claire - Responsible Trustee
Tangaere Patrick - Responsible Trustee
Waea Patrick Tangaere - 06 8643900 (Bookings)

If information about your marae needs to be updated, corrected or added to, please contact us here at ngatiporou.com.

Marae Life Disclaimer

Tukuna mai o whakaaro