“Hoki mai ki Whareponga kia whakamatau koe i nga waiparapara o te Hotohoto e”

Ko Kokai te maunga
Ko Hotohoto te awa
Ko te Aitanga-a-Mate te hapu

Wharenui Te Poho o Materoa
Wharekai Nga Rongotoa
Nga Kaitiaki Tamati T Fox, Mohi Haenga, Te Ao Henry, Kemara Keelan, Junior Kapa Keelan, Hohepa Rairi Ngarimu, Tatai Koko Ngarimu, William Ngarimu, Henare Kohere Ngata, Selwyn Tanetoa Parata, Lewis Tamati, Te Anuapare Bena Tuhaka, Rongo Tuhura, Maria Moeke Wynyard
Waea Maria Wynyard - Secretary   06 868 4358

To visit the official website of Whareponga marae click here

If information about your marae needs to be updated, corrected or added to, please contact us here at ngatiporou.com.

Marae Life Disclaimer

Tukuna mai o whakaaro