Ae
100% (1 vote)
Kao
0% (0 votes)
Aua (Don't know)
0% (0 votes)
Total votes: 1